Kuran Dersi 125 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 197-221. Ayetler)
Kuran Dersi 124 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 164-196. Ayetler)
Kuran Dersi 123 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 122-163. Ayetler)
Kuran Dersi 122 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 83-121. Ayetler)
Kuran Dersi 121 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 40-82. Ayetler)
Kuran Dersi 120 - Fatih Çollak ile Kur'ân-ı Kerim Dersleri (Bakara 1-39. Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 119 (Zilzal-Hümeze Sureleri Arası ve Namaz Sureleri) 2011-2012 Dönemi Son Dersi
Fatih Çollak ile Kıraat 118 (Tarık-Tebbet Sureleri Arası) (2)
Fatih Çollak ile Kıraat 117 (Nebe-Buruc Sureleri Arası)
Fatih Çollak ile Kıraat 116 (Yasin Suresi)
Fatih Çollak ile Kıraat 115 (Nur Suresi 58 - Furkan Suresi 34) Adab-ı Muaşeret ile ilgili ayetler
Fatih Çollak ile Kıraat 114 (Nisa Suresi 88 - 100) İranlı Hafız Rahim Haki ve Mısırlı Dr. Ahmed Naina'dan Kuran Ziyafeti
Fatih Çollak ile Kıraat 113 (Bakara Suresi 142-173) Kıblenin tahvili ile ilgili ayetler
Fatih Çollak ile Kıraat 112 (Bakara Suresi 261-281) İnfak ile ilgili ayetler
Fatih Çollak ile Kıraat 111 (Maide Suresi 82-105)
Fatih Çollak ile Kıraat 110 (Tahrim ve Mülk Sureleri)
Fatih Çollak ile Kıraat 109 ( Hz. Peygamber'e (a.s) Edep ile ilgili Ayetler), Hucurat Suresi (1-17)
Fatih Çollak ile Kıraat 108 (İfk Hadisesi İle İlgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 107 (Allahu Teâlâ. Kimleri Sevmez ve Karı-Koca Geçimsizliğinde Yakınlara Düşen Vazifeler ile İlgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 106 (Hz.Peygamber'in (a.s) Hanımlarına İlâhî Tavsiyeler, Müslüman Erkek ve Müslüman Kadınların Vasıfları, Âdâb-ı Muaşeret)
Fatih Çollak ile Kıraat 105 (Aile Hukuku ve Yetim Hakları ile ilgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 104 (Zihar Konusu ve Meclis Âdâbı ile ilgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 103 (Faiz ve Borçlanma ile ilgili Ayetler) - (Hatim: Bakara Suresi 154-169)
Fatih Çollak ile Kıraat 102 (Talak ile ilgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 101 (Örtü -Tesettür- ile ilgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 100 (Allah'ın (c.c) Has (sevgili) Kullarının Özellikleri ile İlgili Ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 99 (Muharremat ile İlgili Ayetler) - (Hatim: Bakara Suresi 142-153)
Fatih Çollak ile Kıraat 98 (Yenilmesi haram olan hayvanlar ile ilgili ayetler)
Fatih Çollak ile Kıraat 97 (Genel Mesaj İçeren Emir ve Yasaklar)
Fatih Çollak ile Kıraat 96 (Hacc ile İlgili Ayetler) - (Hatim: Bakara Suresi 113-141)
Fatih Çollak ile Kıraat 95 (Kurban ve Cuma ile İlgili Ayetler) - (Hatim: Bakara Suresi 89-112)
Fatih Çollak ile Kıraat 94 (Namazla İlgili Ayetler-2) - (Hatim: Bakara Suresi 62-88)
Fatih Çollak ile Kıraat 93 (Namazla İlgili Ayetler-1) - (Hatim: Bakara Suresi 30-61)
Fatih Çollak ile Kıraat 92 (Ahkam ile İlgili Ayetler) - (Hatim: Fatiha Suresi 1 - Bakara Suresi 29)
Fatih Çollak ile Kıraat 91 (Mutaffifin Suresi 1 - Nas Suresi 6) 2010-2011 Dönemi Son Dersi
Fatih Çollak ile Kıraat 90 (Murselat Suresi 1 - İnfitar Suresi 19)
Fatih Çollak ile Kıraat 89 (Müddessir Suresi 1 - İnsan Suresi 31)
Fatih Çollak ile Kıraat 88 (Meâric Suresi 1 - Müzemmil Suresi 20)
Fatih Çollak ile Kıraat 87 (Tahrim Suresi 9 - Hakka Suresi 52)
Fatih Çollak ile Kıraat 86 (Talak Suresi 1 - Tahrim Suresi 8)
Fatih Çollak ile Kıraat 85 (Cuma Suresi 1 - Teğabün 18)
Fatih Çollak ile Kıraat 84 (Mümtehine Suresi 1 - Saf Suresi 14)
Fatih Çollak ile Kıraat 83 (Mücadele Suresi 1 - Haşr Suresi 24)
Fatih Çollak ile Kıraat 82 (Hadid Suresi 1 - 29)
Fatih Çollak ile Kıraat 81 (Rahman Suresi 1 - Vakıa Suresi 96)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 80 (Tur Suresi 1 - Kamer Suresi 22)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 79 (Fetih Suresi 27 - Zariyat Suresi 30)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 78 (Muhammed Suresi 1 - Fetih Suresi 17)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 77 (Ahkaf Suresi 1 - 35)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 76 (Casiye Suresi 1 - Ahkaf Suresi 20)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 75 (Zuhruf Suresi 11 - Duhan Suresi 59)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 74 (Şuara Suresi 23 - Zuhruf Suresi 10)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 73 (Fussilet Suresi 45- Şuara Suresi 23)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 72 (Fussilet Suresi 26-44)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 71 (Mü'min Suresi 69 - Fussilet Suresi 42)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 70 (Mü'min Suresi 29-68)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 69 (Mü'min Suresi 1-28)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 68 (Zümer Suresi 32- 75)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 67 (Sad Suresi 65-Zümer 31)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 66 (Sad Suresi 1-64)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 65 (Saffat Suresi 103-182)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 64 (Saffat Suresi 1-102)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 63 (Yasin Suresi 41-73) - 2009-2010 Dönemi Son Dersi
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 62 (Yasin Suresi 1-40 ) - HATİM 10
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 61 (Fatır Sursi 30-45)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 60 (Sebe Suresi 40 - Fatır Sursi 30)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 59 (Sebe Suresi 1-39) - HATİM 9
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 58 (Ahzab Suresi 31-73) - HATİM 8
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 57 (Secde Suresi 12- Ahzab Suresi 30)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 56 (Rum Suresi 41 - Secde Suresi 11)
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 55 (Rum Suresi 1-40) - HATİM 7
Fatih Çollak ile Kıraat Ders 54 (Ankebut Suresi 31-69) - HATİM 6
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 53 (Kasas 61 - Ankebut 30) - HATİM 5
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 52 (Kasas Suresi 29-60) - HATİM 4
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 51 (Kasas Suresi 1-28) - HATİM 3
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 50 (Neml Suresi 45-93) - HATİM 2
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 49 (Neml Suresi 1-44) - HATİM 1
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 48 (Şuara Suresi 105-227)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 47 (Şuara Suresi 1-104)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 46 (Furkan Suresi 1-77) (2)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 45 (Nur Suresi 27-64) (2)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 44 (Mümin Suresi 93 - Nur Suresi 26)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 43 (Mümin Suresi 1-92)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 42 (Hacc Suresi 39-78)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 41 (Hacc Suresi 1-38)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 40 (Enbiya Suresi 36-112)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 39 (Taha Suresi 111 - Enbiya Suresi 35)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 38 (Taha Suresi 54-110)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 37 (Meryem Suresi 66 - Daha Suresi 54)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 36 (Meryem Suresi 1-65)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 35 (Kehf Suresi 44-110)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 34 (2008-2009 Dönemi Son Dersi)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 33 (İsra Suresi 71 - Kehf Suresi 44)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 32 (İsra Suresi 42-70)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 31 (İsra Suresi 13-41)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 30 (Nahl Suresi 100- İsra Suresi 13)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 29 (Nahl Suresi 71-100)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 28 (Nahl Suresi 22-70 ve Mülk Suresi)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 27 (Nahl Suresi 1-21 ve Yasin Suresi)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 26 (Hicr Suresi 45-99)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 25 (İbrahim Suresi 42 - Hicr Suresi 45)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 24 (İbrahim Suresi 1-41)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 23 (Râd Suresi 1-43)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 22 (Yusuf Suresi 49-111)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 21 (Yusuf Suresi 1-49)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 20 (Hud Suresi 84-123)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 19 (Hud Suresi 24-83 )
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 18 (Yunus Suresi 83 - Hud Suresi 24 )
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 17 (Yunus Suresi 31-82)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 16 (Yunus Suresi 1-30)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 15 (Tevbe Suresi 67-129)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 14 (Tevbe Suresi 41-66)
Fatih Çollak ile Kıraat Dersi 13 (Tevbe Suresi 1-40)

www.hudayivakfi.org
www.hudayikuranmerkezi.com

© Copyright Hüdayi Kuran Merkezi
Web design İLAM Bilişim- S. Kaya