HİTABET AKADEMİSİ

DİKSİYON -HİTABET (GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA SANATI)

Programın Amacı
• Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,
• Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,
• Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,
• Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,
• Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,
• Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

Programın Kapsamı
• Doğru Nefes ve Ses Eğitiminin önemi, Nefes Eğitimi ve Nefesin Etkili kullanımı
• Ses Eğitimi ve Sesin Etkili Kullanımı, Konuşma Organlarımıza Esneklik
• Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar, Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
• Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
• İyi bir konuşma sesinin nitelikleri, Konuşma Çeşitleri
• Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması, Doğaçlama
• Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
• Topluluk Önünde Konuşurken Nefesin Denetimi
• Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
• İnsan İlişkilerinde Kendine Güven Ve Güç Elde Etmenin Yolları
• Beden Dilinin Etkili Kullanımı ve İmajımız
• Hitabet Sanatı,
• Hitabe (Nutuk-Söylev),
• Vaaz, Hutbe, Sohbet, Konferans)
• Hitabet ve çeşitleri (Mabed içi ve Mabed  dışı Hitabet türleri)
• Kurandan söz söyleme sanatı üzerine dersler
• Din Hizmetlerinde İletişim ve Din Görevlisinin Özellikleri
• Çeşitli Konularda Hitabet Örnekleri
• Dini Hitabet Örnekleri
• Vaaz teknikleri ve Etkili Vaaz Örnekleri
• Hutbe Teknikleri ve Etkili Hutbe Örnekleri
• Hutbe ve Vaaz Hazırlamada Kur’ân ve Hadislerden Yararlanma
• İmamların Liderlik Davranışları ve Cemaati tanımak

Program kapsamında cevap bulabileceğiniz Sorular
• Ses çıkışını nasıl geliştirirsiniz?
• İnsanları 20 saniyede etkilemeyi nasıl başarabilirsiniz?
• Sempatik ve saygın bir kişiliği nasıl geliştirebilirsiniz?
• İnsanların duygularını nasıl etkileyebilirsiniz?
• Toplum önünde konuşma heyecanından nasıl kurtulabilirsiniz?
• Etkileyici konuşmaları nasıl hazırlayabilirsiniz?
• Aktif kelime hazinenizi nasıl geliştirebilirsiniz?
• Hazırcevaplılığınızı nasıl geliştirirsiniz?
• Takılmadan seri konuşabilme alışkanlığına nasıl geliştirebilirsiniz?
• Tutukluk ve kekeleme sorunları nasıl aşılabilir?
• Ses çıkışının boğuk olmasından kaynaklanan anlaşılma sorununu nasıl aşarsınız?
• Hatalı solumanın konuşma akışınızı kesintiye uğratmasını nasıl engellersiniz?
• Fikirleri dinleyicilerin zihninde nasıl inşa edersiniz?
• Farklı düşünen insanları fikirleri organize ederek nasıl ikna edersiniz?
• Duyguları etkileyerek ikna etme tekniklerini nasıl kullanabilirsiniz?

 

www.hudayivakfi.org
www.hudayikuranmerkezi.com

© Copyright Hüdayi Kuran Merkezi
Web design İLAM Bilişim- S. Kaya